Aktualności
    Kogeneracja
    Opłacalność inwestycji
    Projekty i doradztwo
    Dostawa i montaż
    Agregaty Waukesha
    Agregaty MAN
    Serwis
    Referencje
    O firmie
    Zapytanie ofertowe
    KontaktAktualności

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostródzie
Zakończenie kontraktu na dostawę agregatu kogeneracyjnego w wersji kontenerowej i przekazanie urządz...
 więcej
Wyposażone w system odgazowania pozwalają na uzyskiwanie znacznej ilości biogazu zasilającego układ kogeneracyjny   więcej Agregaty na biogaz w składowiskach odpadów
Biogaz wytwarzany w komorach fermentacyjnych stanowi doskonałe żródło energii elektrycznej i cieplnej.
  więcej
Agregaty na biogaz na oczyszczalniach ścieków
Produkcja rolna. Przemysł mięsny
i spożywczy. Szpitale i ośrodki wczasowe.
Agregaty na biogaz w przemyśle

Copyright © 2017www.motorgas.plrealizacja:  weblemon.org