Kogeneracja

    Aktualności
    Kogeneracja
    Opłacalność inwestycji
    Projekty i doradztwo
    Dostawa i montaż
    Agregaty Waukesha
    Agregaty MAN
    Serwis
    Referencje
    O firmie
    Zapytanie ofertowe
    Kontakt


Kogeneracja to proces w którym energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie technologicznym w energię elektryczną i cieplną. Główną jej zaletą jest to, że sprawność ogólna przemiany energii w procesie skojarzonym jest dużo wyższa niż przy rozdzielonym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej. Sprawność ogólna procesu skojarzonego przekracza 85%, zaś procesów rozdzielonych łącznie 57%.

Agregaty kogeneracyjne są więc idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba równoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Możliwości zastosowania różnych rodzajów paliw gazowych czyni układ jeszcze bardziej funkcjonalnym. Składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, produkcja rolna, szpitale, baseny, ośrodki wypoczynkowe - to tylko niektóre przykłady możliwości wykorzystania urządzeń w praktyce. Zalety skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dostrzeżone zostały przez Komisję Europejską, co znalazło swój wyraz w Dyrektywie 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji. Kogenerację uznano za jeden z najlepszych sposobów oszczędzania energii pierwotnej i zmniejszania emisji CO2.

góra ::
Copyright © 2019www.motorgas.plrealizacja:  weblemon.org