Dostawa i montaż

    Aktualności
    Kogeneracja
    Opłacalność inwestycji
    Projekty i doradztwo
    Dostawa i montaż
    Agregaty Waukesha
    Agregaty MAN
    Serwis
    Referencje
    O firmie
    Zapytanie ofertowe
    Kontakt


Motorgas oferuje pełen zakres dostaw i usług związanych z agregatami kogeneracyjnymi zasilanymi gazem naturalnym, biogazem (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, produkcja rolna, przemysł mięsny i spożywczy) lub propanem (wybrane aplikacje). Produkowane przez nas agregaty kogeneracyjne oparte są tylko na podzespołach najwyższej jakości. Nasze urządzenia są trwałe, niezawodne i nieustannie modyfikowane. Szeroki zakres oferowanego typoszeregu (moc elektryczna 30 kW - 3.3 MW) pozwala na zaspokojenie potrzeb każdego potencjalnego użytkownika. Realizujemy również dostawy małych urządzeń mających zastosowanie dla indywidualnego odbiorcy (dom jednorodzinny, hotel, obiekty rekreacyjne itp.).


Kooperujemy z uznanymi na świecie producentami:

Waukesha (silniki)
MAN (silniki)
Leroy Somer (generatory)
ComAp (automatyka)
KUHSE (automatyka)
Güntner (chłodnice)

Oferujemy dostawę urządzeń, ich montaż, rozruch, serwis oraz wykonanie dokumentacji technicznej w uzgodnionym zakresie. Realizujemy również inwestycje "pod klucz".
Konstrukcje agregatów kogeneracyjnych

Oferujemy trzy opcje konstrukcyjne agregatów:

1. KLASIK - rozwiązanie tradycyjne
Konstrukcja na bazie dwóch niezależnych modułów, które łączone są ze sobą w trakcie prac montażowych na obiekcie. Do głównych zalet tego rozwiązania należy zaliczyć łatwość tworzenia różnorodnych wariantów systemu w zależności od specyficznych wymagań użytkownika związanych z dostępną dla agregatu przestrzenią wynikającą z zainstalowanymi już wcześniej innymi urządzeniami. Na wspólnej ramie montowany jest układ silnik-generator. Moduł cieplny i szafa sterownicza stanowią elementy niezależne. Opcja KLASIK zapewnia w czasie wykonywania czynności obsługowych i serwisowych doskonały dostęp do wszystkich elementów zespołu.


2. STRATOS - optymalny wybór
Najpopularniejsza odmiana konstrukcyjna. Wszystkie elementy agregatu zainstalowane są na stalowej ramie w formie modułu gotowego do posadowienia. Łatwość transportu i ograniczony do minimum zakres prac montażowych.


3. MOBIL - przenośny moduł
Do zastosowania przede wszystkim na składowiskach odpadów. Agregat zainstalowany jest w obudowie kontenerowej co umożliwia jego eksploatowanie na otwartym powietrzu. Konstrukcja pozwala na zmianę miejsca jego lokalizacji w zależności od aktualnych potrzeb.

W zależności od wymagań użytkownika oferujemy pełną listę rozwiązań opcjonalnych w zakresie wyposażenia agregatu, a w szczególności:

 • obudowę dźwiękochłonną o różnym stopniu redukcji hałasu,
 • różne warianty systemu wentylacji obudowy,
 • instalację agregatu w kontenerze,
 • układ chłodzenia awaryjnego z modułem pomocniczym,
 • indywidualny system chłodzenia,
 • zewnętrzny zbiornik magazynowy oleju,
 • dualny (biogaz-gaz naturalny) układ zasilania,
 • dodatkowy tłumik wydechu,
 • system automatyki do sterowania nadrzędnego zespołem agregatów,
 • układ umożliwiający pracę urządzenia w trybie awaryjnym ("wyspowym") w przypadku zaniku napięcia w sieci zewnętrznej,
 • 24 godzinny monitoring "on-line" z użyciem łącza modemowego (połączenie z centrum serwisowym, możliwość zmiany parametrów pracy i natychmiastowej reakcji w sytuacjach awaryjnych).System automatyki KUHSE

Do prawidłowego i optymalnego wykorzystania agregatu kogeneracyjnego niezbędny jest profesjonalny układ automatyki ze specjalnymi aplikacjami przystosowanymi do paliwa gazowego. System sterujący pracą powinien charakteryzować się wysokim poziomem zaawansowania technicznego, możliwością realizacji skomplikowanych zadań i algorytmów przy jednoczesnej prostocie i niezawodności. Wymagania które narzuciliśmy zostały spełnione przez niemiecką firmę KUHSE - czołowego w świecie producenta oprogramowania z zakresu agregatów kogeneracyjnych i elektrowni konwencjonalnych. Wieloletnie doświadczenie i bardzo wysoka jakość wszystkich elementów automatyki stanowią gwarancję poprawności pracy oraz pewność prawidłowej reakcji systemu w sytuacjach awaryjnych. Dostępność specjalnych programów optymalizacyjnych dostosowanych do konkretnych obiektów (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów itp.) oraz pełne możliwości opcjonalne pozwalają na spełnienie każdych wymagań użytkownika. System sterowania nadrzędnego pozwala na optymalizację pracy zespołu kilku agregatów. Zastosowane układy synchronizacji z siecią energetyczną umożliwiają pracę agregatu w trybie pracy równoległej a także w opcji pracy "wyspowej" (tryb awaryjny) we wszystkich możliwych konfiguracjach. Szafy agregatów posiadają kompletne systemy zabezpieczeń w zależności od wymagań Użytkownika i Zakładu Energetycznego.System komunikacji Telecontrol

Zaawansowane systemy sterowania Telecontrol wykorzystywane w naszych jednostkach kogeneracyjnych wykorzystują połączenie modemowe z naszymi ośrodkami serwisowymi w Polsce i Czechach. Możliwości użytkowe tego rozwiązania są bardzo szerokie :

 • 24 godzinny monitoring wszystkich dostępnych parametrów pracy agregatu i jego podzespołów, a także natychmiastowa zmiana ich ustawień (również zdalne zatrzymanie i uruchomienie urządzenia),
 • natychmiastowa reakcja w sytuacjach awaryjnych,
 • pełna archiwizacja danych,
 • prowadzenie ciągłej optymalizacji w oparciu o różne formy graficzne (tabele i wykresy),
 • bieżąca kontrola umożliwia trafne diagnozowanie usterek i przygotowanie strategii postępowania ekipy serwisowej na obiekcie.

Przykładowe tabele i wykresy:
odczyt aktualnych parametrów pracy "on-line"
natychmiastowa sygnalizacja stanów alarmowych
przegląd parametrów pracy i ich pełna archiwizacjagóra ::
Copyright © 2019www.motorgas.plrealizacja:  weblemon.org