Kategorie
Bez kategorii

Przekazanie do eksploatacji zespołów kogeneracyjnych

Grudzień 2021

Dostarczone przez nas agregaty w Zielonej Górze i Żninie zostały przekazane do normalnej eksploatacji. Rozpoczynamy prowadzenie regularnej obsługi serwisowej urządzeń.