Oferta

Motorgas sp. z o.o. oferuje pełen zakres dostaw i usług związanych z agregatami kogeneracyjnymi zasilanymi gazem naturalnym i biogazem (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, biogazownie).

Analizy ekonomiczne opłacalności inwestycji

Na podstawie uzyskanych od potencjalnego inwestora informacji przeprowadzamy symulację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych inwestycji z wykorzystaniem agregatu kogeneracyjnego. Pozwala to na realną ocenę wskaźników ekonomicznych i przewidywanego zwrotu poniesionych kosztów w określonym horyzoncie czasowym.

Opracowania projektowe

We współpracy z projektantami, rzeczoznawcami i audytorami wykonujemy szeroki zakres dokumentacji i opracowań.

 • wstępne koncepcje i studia opłacalności inwestycji z zakresu gospodarki biogazowej i gazowej z wykorzystaniem agregatów kogeneracyjnych
 • projekty budowlane i wykonawcze
 • bilanse energetyczne i obliczenia technologiczne związane
  z procesami kogeneracji
 • szczegółowe i wielowariantowe propozycje rozwiązań kogeneracyjnych
 • weryfikacje istniejących opracowań związanych z wykorzystaniem agregatów kogeneracyjnych
 • audyty energetyczne

Dostawa agregatów kogeneracyjnych

Proponujemy szeroki zakres usług związanych z dostawą agregatów kogeneracyjnych.

 • agregaty kogeneracyjne w obudowach dźwiękochłonnych lub w obudowie kontenerowej do posadowienia w terenie otwartym
 • systemy wentylacji i instalacje kominowe
 • układy chłodzenia awaryjnego
 • zewnętrzny system uzupełniania oleju
 • dualny [biogaz / gaz naturalny] układ zasilania
 • nadrzędny system automatyki
 • systemy automatycznego sterowania agregatem  oraz komunikacji danych zgodnie z wymaganiami użytkownika
 • konfiguracja umożliwiająca pracę urządzenia w trybie awaryjnym [wyspowym] w przypadku zaniku napięcia w sieci zewnętrznej
 • układy pomiarowe ilości i jakości biogazu

System komunikacji „on line”

Zaawansowane systemy monitoringu wykorzystywane w naszych jednostkach kogeneracyjnych wykorzystują połączenia modemowe z naszymi ośrodkami serwisowymi udostępniając szeroki wachlarz możliwości użytkowych.

 • 24 godzinny monitoring wszystkich dostępnych parametrów pracy agregatu wraz z możliwością zmiany ich ustawień łącznie z trybem uruchamiania i zatrzymywania agregatu
 • natychmiastowa reakcja w sytuacjach awaryjnych
 • pełna archiwizacja danych
 • prowadzenie optymalizacji parametrów pracy
 • bieżąca kontrola umożliwiająca diagnozowanie usterek

Serwis

Dysponując mobilnymi zespołami serwisowymi i magazynem części zamiennych oferujemy pełen zakres czynności serwisowych związanych z agregatami kogeneracyjnymi. Specjalizujemy się w rozwiązaniach opartych na silnikach MAN i Waukesha.

 • dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych [oleje i płyn chłodzący]
 • profesjonalne usługi serwisowe w pełnym zakresie [przeglądy, regulacje, remonty okresowe i główne]
 • długoterminowe umowy serwisowe
 • całodobowe doradztwo serwisowo-eksploatacyjne
 • 24 godzinne połączenie „on-line” z naszym centrum serwisowym
 • ocena stanu technicznego agregatów kogeneracyjnych wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi
 • ekspertyzy dla użytkowników i firm ubezpieczeniowych

Czynności serwisowe wykonywane są przez krajowy zespół specjalistów w kooperacji z centralą serwisową w Pradze i w oparciu o aktualne biuletyny serwisowe producentów podzespołów.

Posiadamy w Polsce magazyn części zamiennych i zapewniamy krótkie terminy dostaw.

Prowadzimy regularne szkolenia naszej kadry technicznej we współpracy z producentem agregatów.