Kategorie
Bez kategorii

Planowe remonty naszych agregatów kogeneracyjnych

Listopad – Grudzień  2023

Przeprowadziliśmy planowe remonty naszych agregatów na oczyszczalniach ścieków w Skawinie i Skoczowie.